EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

2015- 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 

 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl                                                                                                           II. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MÖP101

Genel Matematik

4

2

5

12

MÖP102

Soyut Matematik

3

0

3

6

MÖP103

Bilgisayar I

2

2

3

5

MÖP104

Geometri

3

0

3

6

MÖP105

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

MÖP106

Bilgisayar II

2

2

3

5

MÖP107

Yabancı Dil I

3

0

3

4

MÖP108

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

2

MÖP109

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

MÖP110

Yabancı Dil II

3

0

3

4

MÖP111

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

MÖP112

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

MÖP114

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

5

TOPLAM

20

18

30

TOPLAM

20

19

30

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl                                                                                                        IV. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MÖP201

Analiz I

4

2

5

8

MÖP202

Analiz II

4

2

5

8

MÖP203

Lineer Cebir I

3

0

3

5

MÖP204

Lineer Cebir II

3

0

3

5

MÖP205

Fizik I

4

0

4

6

MÖP206

Fizik II

4

0

4

5

MÖP207

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

4

MÖP208

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

2

2

3

6

MÖP209

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

Seçmeli 2

3

0

3

6

Seçmeli 1

2

0

2

3

TOPLAM

20

19

30

TOPLAM

20

18

30

 

Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders    seçmek zorundadır.

Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 1 DERSLERİ

SEÇMELİ 2 DERSLERİ

MÖP211

Eğitsel Oyunlarla Matematik Öğretimi

2

0

2

3

MÖP210

Mantık

3

0

3

6

MÖP213

Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları

2

0

2

3

MÖP212

Günümüz Dünya Sorunları

3

0

3

6

MÖP215

Matematik Programı ve Planlama

2

0

2

3

MÖP214

Temel Beslenme İlkeleri

3

0

3

6

MÖP217

Sayıların Kuruluşu

2

0

2

3

MÖP216

Türkçenin Güncel Sorunları

3

0

3

6

MÖP218

Doğal Enerji Kaynakları

3

0

3

6

MÖP220

Vatandaşlık Bilgisi

3

0

3

6

MÖP222

Türk Tarihi ve Kültürü

3

0

3

6

MÖP224

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

3

0

3

6

MÖP226

Resim

3

0

3

6

MÖP228

Müzik

3

0

3

6

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl                                                                                                         VI. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MÖP301

Analiz III

3

0

3

5

MÖP302

Diferansiyel Denklemler

4

0

4

5

MÖP303

Analitik Geometri I

3

0

3

5

MÖP304

Analitik Geometri II

3

0

3

5

MÖP305

İstatistik ve Olasılık I

2

2

3

5

MÖP306

İstatistik ve Olasılık II

2

2

3

5

MÖP307

Cebire Giriş

3

0

3

4

MÖP308

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5

MÖP309

Bilim Tarihi

2

0

2

3

MÖP310

Fen, Teknoloji ve Toplum

2

0

2

3

MÖP311

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

MÖP312

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

Seçmeli 3

2

0

2

3

MOP314

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

TOPLAM

21

19

30

TOPLAM

23

20

30

 

Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 3 DERSLERİ

MÖP313

Eğitim ve Toplumsal Yaşam

2

0

2

3

MÖP315

Özel Eğitim

2

0

2

3

MÖP317

Bireyi Tanıma Teknikleri

2

0

2

3

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl                                                                                                    VIII. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MÖP401

Elemanter Sayı Kuramı

3

0

3

5

MÖP402

Matematik Felsefesi

2

0

2

5

MÖP403

Matematik Tarihi

2

0

2

4

MÖP404

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

MÖP405

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

4

MÖP406

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

10

MÖP407

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

Seçmeli 5

3

0

3

6

MÖP409

Rehberlik

3

0

3

5

Seçmeli 6

3

0

3

5

MÖP411

Okul Deneyimi

1

4

3

6

Seçmeli 4

3

0

3

3

TOPLAM

20

18

30

TOPLAM

18

15

30

GENEL TOPLAM

162

146

240

 

Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 4 DERSLERİ

SEÇMELİ 5 DERSLERİ

MÖP413

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemeleri

3

0

3

3

MÖP408

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

3

0

3

6

MÖP415

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

3

0

3

3

MÖP410

Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi

3

0

3

6

MÖP417

Matematikte Güncel Konular

3

0

3

3

MÖP412

Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

6

MÖP419

Uygulamalı Matematik

3

0

3

3

MÖP414

Drama

3

0

3

6

MÖP421

Matematiksel Düşünce Yöntemleri

3

0

3

3

MÖP436

Matematik Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

3

0

3

6

MÖP423

Karmaşık Sayılar

3

0

3

3

 

Seçmeli 6 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 6 DERSLERİ

MÖP416

Türk Eğitim Tarihi

3

0

3

5

MÖP418

Aile Eğitimi

3

0

3

5

MÖP420

İnsan ve Bilim

3

0

3

5

MÖP422

Çevre Bilimi

3

0

3

5

MÖP424

Cinsel Sağlık Bilgisi

3

0

3

5

MÖP426

Cumhuriyet Tarihi

3

0

3

5

MÖP428

Avrupa Birliği

3

0

3

5

MÖP430

Türkiye Coğrafyası

3

0

3

5

MÖP432

Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler

3

0

3

5

MÖP434

İleri Bilgisayar

3

0

3

5

MÖP438

İşaret Dili

3

0

3

5

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl                                                                                                           II. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İMÖP101

Genel Matematik

4

2

5

12

İMÖP102

Soyut Matematik

3

0

3

6

İMÖP103

Bilgisayar I

2

2

3

5

İMÖP104

Geometri

3

0

3

6

İMÖP105

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

İMÖP106

Bilgisayar II

2

2

3

5

İMÖP107

Yabancı Dil I

3

0

3

4

İMÖP108

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

2

İMÖP109

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

İMÖP110

Yabancı Dil II

3

0

3

4

İMÖP111

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

İMÖP112

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

İMÖP114

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

5

TOPLAM

20

18

30

TOPLAM

20

19

30

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl                                                                                                        IV. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İMÖP201

Analiz I

4

2

5

8

İMÖP202

Analiz II

4

2

5

8

İMÖP203

Lineer Cebir I

3

0

3

5

İMÖP204

Lineer Cebir II

3

0

3

5

İMÖP205

Fizik I

4

0

4

6

İMÖP206

Fizik II

4

0

4

5

İMÖP207

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

4

İMÖP208

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

2

2

3

6

İMÖP209

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

Seçmeli 2

3

0

3

6

Seçmeli 1

2

0

2

3

TOPLAM

20

19

30

TOPLAM

20

18

30

 

Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 1 DERSLERİ

SEÇMELİ 2 DERSLERİ

İMÖP211

Eğitsel Oyunlarla Matematik Öğretimi

2

0

2

3

İMÖP210

Mantık

3

0

3

6

İMÖP213

Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları

2

0

2

3

İMÖP212

Günümüz Dünya Sorunları

3

0

3

6

İMÖP215

Matematik Programı ve Planlama

2

0

2

3

İMÖP214

Temel Beslenme İlkeleri

3

0

3

6

İMÖP217

Sayıların Kuruluşu

2

0

2

3

İMÖP216

Türkçenin Güncel Sorunları

3

0

3

6

İMÖP218

Doğal Enerji Kaynakları

3

0

3

6

İMÖP220

Vatandaşlık Bilgisi

3

0

3

6

İMÖP222

Türk Tarihi ve Kültürü

3

0

3

6

İMÖP224

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

3

0

3

6

İMÖP226

Resim

3

0

3

6

İMÖP228

Müzik

3

0

3

6

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl                                                                                                         VI. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İMÖP301

Analiz III

3

0

3

5

İMÖP302

Diferansiyel Denklemler

4

0

4

5

İMÖP303

Analitik Geometri I

3

0

3

5

İMÖP304

Analitik Geometri II

3

0

3

5

İMÖP305

İstatistik ve Olasılık I

2

2

3

5

İMÖP306

İstatistik ve Olasılık II

2

2

3

5

İMÖP307

Cebire Giriş

3

0

3

4

İMÖP308

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5

İMÖP309

Bilim Tarihi

2

0

2

3

İMÖP310

Fen, Teknoloji ve Toplum

2

0

2

3

İMÖP311

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

İMÖP312

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

Seçmeli 3

2

0

2

3

İMOP314

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

TOPLAM

21

19

30

TOPLAM

23

20

30

 

Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 3 DERSLERİ

İMÖP313

Eğitim ve Toplumsal Yaşam

2

0

2

3

İMÖP315

Özel Eğitim

2

0

2

3

İMÖP317

Bireyi Tanıma Teknikleri

2

0

2

3

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl                                                                                                    VIII. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İMÖP401

Elemanter Sayı Kuramı

3

0

3

5

İMÖP402

Matematik Felsefesi

2

0

2

5

İMÖP403

Matematik Tarihi

2

0

2

4

İMÖP404

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

İMÖP405

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

4

İMÖP406

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

10

İMÖP407

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

Seçmeli 5

3

0

3

6

İMÖP409

Rehberlik

3

0

3

5

Seçmeli 6

3

0

3

5

İMÖP411

Okul Deneyimi

1

4

3

6

Seçmeli 4

3

0

3

3

TOPLAM

20

18

30

TOPLAM

18

15

30

GENEL TOPLAM

162

146

240

 

Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 4 DERSLERİ

SEÇMELİ 5 DERSLERİ

İMÖP413

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemeleri

3

0

3

3

İMÖP408

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

3

0

3

6

İMÖP415

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

3

0

3

3

İMÖP410

Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi

3

0

3

6

İMÖP417

Matematikte Güncel Konular

3

0

3

3

İMÖP412

Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

6

İMÖP419

Uygulamalı Matematik

3

0

3

3

İMÖP414

Drama

3

0

3

6

İMÖP421

Matematiksel Düşünce Yöntemleri

3

0

3

3

İMÖP436

Matematik Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

3

0

3

6

İMÖP423

Karmaşık Sayılar

3

0

3

3

 

Seçmeli 6 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 6 DERSLERİ

İMÖP416

Türk Eğitim Tarihi

3

0

3

5

İMÖP418

Aile Eğitimi

3

0

3

5

İMÖP420

İnsan ve Bilim

3

0

3

5

İMÖP422

Çevre Bilimi

3

0

3

5

İMÖP424

Cinsel Sağlık Bilgisi

3

0

3

5

İMÖP426

Cumhuriyet Tarihi

3

0

3

5

İMÖP428

Avrupa Birliği

3

0

3

5

İMÖP430

Türkiye Coğrafyası

3

0

3

5

İMÖP432

Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler

3

0

3

5

İMÖP434

İleri Bilgisayar

3

0

3

5

İMÖP438

İşaret Dili

3

0

3

5